شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

مراسم روز درختکاری در شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

مراسم روز درختکاری در شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری و به منظور ترویج فرهنگ احیای منابع طبیعی و اهمیت به محیط زیست و فضای سبز به خصوص در کشت و صنعت ها، مراسم کاشت نهال در شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی، این مراسم صبح امروز دوشنبه، با حضور جمعی از مدیران و معاونین و کارکنان این شرکت برگزار شد. حاضرین با کاشت پاجوش نخل به تعداد 67 نفر، نهال درختچه کاغذی به تعداد 67 اصله و نهال درختچه گل کاغذی به تعداد 123 اصله در بلوار مرحوم مهندس علی احتشامی این مناسبت را گرامی داشتند.