شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

مراسم تودیع و معارفه مدیر حراست کشت و صنعت دعبل خزاعی

مراسم تودیع و معارفه مدیر حراست کشت و صنعت دعبل خزاعی

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،مراسم تودیع و معارفه مدیریت حراست دعبل خزاعی با حضور مهندس سید محمد رضا علم الهدائی ،مدیرعامل کشت و صنعت دعبل خزاعی و آقای سبز پوش ، مدیریت حراست شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی  ،مدیران و معاونین درسالن جلسات برگزار شد.

در این مراسم مهندس سید محمد رضا علم الهدائی ، ،ضمن تقدیر و تشکر از حاضرین در جلسه ،حراست را چشم و گوش سازمان  خوانده و افزودند : نقش حراست به عنوان یکی از ارکان اصلی صیانت از امنیت و نظم در هر اداره و سازمان بوده  و امیدوارم با حضور آقای چینی ساز در مجموعه دعبل خزاعی شاهد برنامه های جدید حراستی باشیم.

در پایان مراسم  از زحمات آقای مسجدی  به پاس زحمات ایشان تقدیر و تشکر بعمل آمد.