شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

مدال طلا مسابقات تیراندازی به کشت و صنعت دعبل خزاعی رسید

مدال طلا مسابقات تیراندازی به کشت و صنعت دعبل خزاعی رسید

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی،اولین مسابقات تیراندازی جام نیشکر به مناسبت گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر، رده کارکنان مرد نیشکر امروز دوشنبه یکم خرداد 1402 با میزبانی شرکت کشت و صنعت فارابی برگزار شد. در این مسابقات تیر اندازی که با شرکت 48 نفر ازکلیه واحدهای شرکت نیشکر با میزبانی شرکت کشت و صنعت فارابی به رقابت پرداختند، آقای احمد جلالی از شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،موفق به کسب مقام اول این مسابقات شد ، و مدل طلا را بدست گرفت.