محصول جانبی باگاس

باگاس تفاله‌ای است که پس از استخراج شکر از نیشکر، حاصل می‌شود. باگاس در صنعت تولید نئوپان، تخته نیمه‌فشرده، کاغذ، الکل‌سازی، تولید اسیدسیتریک به کار گرفته می‌شود. همچنین از باگاس، برای فرآوری خوراک‌دام نیز استفاده می‌شود.