شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

مانور نشت مواد شیمیایی در کشت و صنعت دعبل خزاعی برگزار شد

مانور نشت مواد شیمیایی در کشت و صنعت دعبل خزاعی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی،به مناسبت هشتم اردیبهشت ماه روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای مانور نشت مواد شیمیایی با حضور مهندس سید محمد رضا علم الهدائی،مدیرعامل شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی،مدیران،معاونین و جمعی از کارکنان،در انبار کارخانه شرکت دعبل خزاعی برگزار گردید.

مانور نشت مواد شیمیایی با هدف ارتقاء توان عملیاتی نیروهای امدادی و واکنش در شرایط اضطراری هنگام بروز حوادث احتمالی مواد شیمیایی خطرناک در شرکت و آشنایی با آخرین متدهای مطابق با استانداردهای بین المللی و آشنایی با روش‌های اجرای مدیریت و فرماندهی بحران و بهره گرفتن از تمامی امکانات و تجهیزات موجود انجام گرفت.