شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

قهرمانی تیم فوتسال نوجوانان کشت و صنعت دعبل خزاعی

قهرمانی تیم فوتسال نوجوانان کشت و صنعت دعبل خزاعی

چهلمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان و همسران و کارکنان زن شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،درخشش فرزندان شرکت دعبل خزاعی در مسابقات چهلمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی که با مشارکت 11تیم و 1038 ورزشکار ،شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در رده بندی مدال ها در بخش فرزندان پسر به مدال نائب قهرمانی توسعه نیشکر دست پیدا کرد.

تیم شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،در فینال فوتسال نوجوانان مقابل تیم شرکت کشت و صنعت میزا کوچک خان در روز یکشنبه 25 تیرماه 1402،به رقابت پرداختند و تیم دعبل خزاعی 5بر 4 ،توانست تیم شرکت میزا کوچک خان را شکست دهد و با 12 امتیاز مقام قهرمانی این دوره از مسابقات را به خود اختصاص داد.