مشتری محترم، لطفا پس از تکمیل مشخصات خود و حواله، نظر خود را در خصوص حواله فروش فوق با پاسخ به سوالات ذکر شده، با وارد کردن عددی بین 0 تا 10 اعلام فرمایید:
0-1.99 خیلی ضعیف
2-5.99 ضعیف
6-7.99 خوب
8-10 خیلی خوب