شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

آسیاب نی

آماده سازی نی

پس از دریافت و تخلیه نی، ابتدا با استفاده از دستگاه Leveler سطح آنها یکنواخت شده و بوسیله دو دستگاه چاقو، نی‌ها قطعه‌قطعه و سپس با استفاده از دستگاه Shredder، نی‌های قطعه‌قطعه‌شده، به صورت الیاف در می‌آیند.

عصاره‌گیری

نی الیاف‌شده توسط نقاله به سنگ‌های آسیاب منتقل می‌شود تا طی گذر از پنج مرحله آسیاب، عصاره نیشکر استخراج شود. عصاره‌های حاصل از هر مرحله با یکدیگر اختلاط یافته سپس به سمت توری دوار-جهت جداسازی ذرات باگاس-پمپاژ می‌گردند و شربت تقریباً صاف‌شده به واحد شکرخام پمپ می‌گردد.

باگاس خروجی از آسیاب پنجم توسط نقاله‌های مربوطه به بیرون از کارخانه هدایت می‌شود.

تولید شکر خام

پالایش و زلال سازی شربت

شربت حاصل از مرحله عصاره‌گیری بعد از توزین و افزودن شیرآهک و فسفات به هیترها منتقل شده و تا 105 درجه سانتیگراد حرارت داده شده و جداسازی گازهای غیرقابل‌میعان از شربت در Flash tank انجام می‌شود. شربت خروجی سپس وارد کلاریفایر می‌شود تا ناخالصی‌ها رسوب کرده و شربت زلال از گل جدا گردد.

تبخیر شربت

شربت زلال شده به بدنه‌های تبخیرکننده، منتقل و طی فرآیند تبخیر، حدود 80 % درصد از آب خود را از دست می‌دهد. شربت تغلیظ‌شده تا این مرحله، سیروپ نامیده می‌شود. سیروپ خروجی از بدنه‌های تبخیر‌کننده به سمت مخازن واحد طباخی شکر پمپ می‌شود.

طباخی شکرخام

در این مرحله، تبخیر و به‌عبارتی غلیظ‌سازی سیروپ، درون دیگ طباخی، تا رسیدن به نقطه فوق‌اشباع و تشکیل کریستال شکر، ادامه می‌یابد. پخت آماده‌شده به مخازن کریستالیزور تخلیه و به‌تدریج وارد ماشینهای سانتریفیوژ می‌گردد تا عملیات جدا‌سازی کریستالهای شکر از ملاس صورت پذیرد. شکر تولیدی –که خام یا زرد نامیده می‌شود- توزین شده و به سمت انبار یا واحد تصفیه‌شکر ارسال می‌گردد. عملیات طبخ شکر دو بار دیگر بر روی ملاس خروجی از مرحله اول طباخی، انجام شده و ملاس نهایی به عنوان یکی از محصولات جانبی فرآیند تولید شکر از نیشکر، از کارخانه خارج می‌گردد.

تصفیه‌شکر

تولید شربت زلال

شکر زرد از واحد شکرخام و یا از انبار شکر زرد دریافت شده و درون آب حل می‌گردد، سپس ناخالصی‌های (نخاله‌های) موجود در شربت به‌دست‌آمده، با عبور از توری مرتعش، جدا می‌گردد.

کربناتاسیون (اشباع)

شربت زلال به مخـزن اختلاط منتقل شده و شیرآهک به آن افزوده می‌شود. که به آن لیکور می‌گویند. جهت دست‌یابی به PH موردنظر، به این لیکور آهک‌خورده، ضمن عبور از بدنه‌های کربناتاسیون، گاز Co2 تزریق شده و سپس ذخیره می‌گردد.

فیلتراسیون فشاری

لیکور حاصل از کربناتاسیون به فیلترهای فشاری منتقل می‌گردد، تا جداسازی رسوبات صورت پذیرد.

رنگبری

لیکور خروجی از فیلترهای فشاری، به برج سولفیتاسیون منتقل گردیده و با تزریق گاز So2، رنگ‌بری انجام می‌شود.

پس از تزریق گاز So2، به لیکور، ذغال‌اکتیو افزوده می‌شود.

فیلتراسیون رنگ‌بری

پس از افزودن ذغال‌اکتیو، لیکور به فیلترهای شمعی جهت جداسازی ناخالصی‌های موجود در شربت پمپ می‌گردد.

تبخیر لیکور

مشابه آنچه در تولید شکر زرد گفته شد، لیکور به تبخیرکننده‌ها منتقل شده و با ازدست‌دادن آب، به اندازه کافی تغلیظ شده و آماده ارسال به دیگ طباخی می‌شود.

طباخی

باز هم مثل فرآیند طباخی شکر زرد، برای تولید شکر سفید، همان مراحل تغلیظ تا نقطه فوق‌اشباع و تشکیل کریستال شکر انجام شده و پس از ذخیره‌سازی در مخزن کریستالیزور به ماشین سانتریفوژ ارسال می‌گردد تا شکر سفید از ملاس –که اصطلاحا پساب یا Runoff نامیده می‌شود– جدا شود. پساب حاصل، جهت ادامه طباخی به مخازن ذخیره هدایت می‌گردد. در صورتی که رنگ شکر سفید خروجی از ماشین سانتریفوژ مطابق استاندارد باشد، به قسمت خشک‌کن ارسال می‌شود و در غیراین‌صورت مجدداً حل شده و به مخازن ذخیره طباخی منتقل می‌گردد.

خشک‌کن

در خشک‌کن، رطوبت شکر به‌دست‌آمده از ماشین سانتریفیوژ تا حد استاندارد، کاهش یافته و سپس به سیلوی شکر سفید منتقل می‌گردد. در نهایت شکر بعد از کیسه‌گیری در کیسه‌های 50 کیلوگرمی، به انبار شکر سفید انتقال یافته و پس از انجام آنالیز شیمیایی روزانه و میکروبی، محصول آماده فروش می‌باشد.

بسته‌بندی

یکی از محصولات جدید این شرکت، شکر سفید بسته‌بندی‌شده است. شکر سفید موجود در انبار به واحد بسته‌بندی منتقل شده، و در کیسه‌های سلفونی 900 گرمی بسته‌بندی شده، و به عنوان محصول جدید به فروش می‌رسد.

دیگر محصول جدید، کیسه‌های شکر 900 کیلوگرمی برای مشتریان خاص (کارخانجات) می‌باشد که به نام جامبوبگ تهیه و به فروش می‌رسد.