شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

شروع برداشت چغندر قند در کشت و صنعت دعبل خزاعی

شروع برداشت چغندر قند در کشت و صنعت دعبل خزاعی

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،عملیات برداشت محصول چغندر قند در کشت و صنعت دعبل خزاعی امروز چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403آغاز گردید .

برای کشت چغندر پاییزه بهترین زمان برداشت در فصل بهار و پیش از گرمای تابستانه و از فروردین تا خرداد ماه انجام می گیرد.

شرکت دعبل خزاعی در برنامه تناوب زراعی، سالانه حدود 100هکتار از زمینهای نیشکری خود را به کاشت محصول چغندر قند اختصاص می دهد و این کار در راستای تحقق شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم) و ایجاد اشتغال برای روستاهای مجاور نیشکر و با هدف حاصلخیزی خاک ، کشت می گردد.