شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

شروع برداشت چغندر قند در کشت و صنعت دعبل خزاعی

شروع برداشت چغندر قند در کشت و صنعت دعبل خزاعی

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،عملیات برداشت محصول چغندر قند در کشت و صنعت دعبل خزاعی امروز چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403آغاز گردید .

برای کشت چغندر پاییزه بهترین زمان برداشت در فصل بهار و پیش از گرمای تابستانه و از فروردین تا خرداد ماه انجام می گیرد.

برای کشت چغندر پاییزه بهترین زمان برداشت در فصل بهار و پیش از گرمای تابستانه و از فروردین تا خرداد ماه انجام می گیرد.

شرکت دعبل خزاعی در برنامه تناوب زراعی، سالانه حدود 100هکتار از زمینهای نیشکری خود را به کاشت محصول چغندر قند اختصاص می دهد و این کار در راستای تحقق شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم) و ایجاد اشتغال برای روستاهای مجاور نیشکر و با هدف حاصلخیزی خاک ، کشت می گردد.

پیش بینی می شود از مقدار 68هکتار چغندر قند کشت شده در سال زراعی جاری شرکت دعبل خزاعی حدود۴۰۰۰ تن چغندر قند طی یک هفته تا ده روز ، برداشت نماید .