شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

رکورد شکنی بارگیری 1000 تن شکر در روز به روایت فیلم

رکورد شکنی بارگیری 1000 تن شکر در روز به روایت فیلم

“رکورد شکنی بارگیری ۱۰۰۰ تن شکر در یک روز، نمادی از تلاش و همکاری بی‌بدیل”