شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

رونمایی از سبد لیلیکو وینچی

رونمایی از سبد لیلیکو وینچی

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی، مراسم رونمایی از سبد حمل لیلیکو با حضور مهندس سید محمد رضا علم الهدائی،مدیر عامل شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ، مدیران،معاونین و جمعی از کارکنان انجام گرفت.

سبد دو منظوره حمل لیلیکو ،این سبد نی قدی جا مانده بعد از عملیات برداشت در مزارع را جمع آوری می کند.و به کارخانه منتقل می کند و همچنین جهت تهیه قلمه در کاشت نیشکر ،از آن استفاده می شود.

با توجه به نیاز مبرم مدیریت تجهیزات این واحد به سبد لیلیکو و همت و اتکا به نیروی انسانی داخلی ،کلیه عملیات طراحی ،ساخت قطعات ،محاسبات فنی و مونتاژ آن توسط کارکنان شرکت دعبل خزاعی انجام گرفت.

تاکید مهندس علم الهدائی برارتقاء دانش نیروی انسانی

در حاشیه این مراسم ،مدیر عامل شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی با اشاره به ضرورت ارتقاء دانش فنی کارکنان این شرکت بر ضرورت بهره گیری از آخرین فناوری های روزجهانی در عرصه کشت وصنعت تاکید کرد.

 مهندس سید محمد رضا علم الهدائی که در مراسم رو نمائی از سبد حمل لیلیکو سخن گفت: به سیاست های راهبردی شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی اشاره کرد وگفتند :راهبرد مدیریت این شرکت تکیه بر نیروی متخصص کارامد و افزایش کمی وکیفی محصولات این شرکت است.

وی افزود شاخص عمده شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی برتقویت روحیه تعاون محوری ونهادینه کردن اصل بهره وری کامل از نیروی کارتکیه دارد .

مهندس علم الهدائی  استفاده از سبد حمل لیلیکو که برای نخستین بار در این شرکت صورت می گیرد را بخشی از سیاست های شرکت برای بهره گیری از آخرین فناوری های مرتبط با این صنعت چند جانبه دانست وان را بخشی از موفقیت فنی شرکت تلقی کرد.

مدیر عامل کشت وصنعت دعبل خزاعی افزود در آینده نزدیک این شرکت با بهره گیری از مطالعات میدانی تلاش خواهد کرد تا از رهگذر بهینه سازی تجهیزات برداشت وحمل نیشکر، کیفیت کالاهای تولیدی خود را به بالاترین تراز جهانی ارتقاء بخشد.

سبد حمل لیلیکو قادر است نی قدی جا مانده ازعملیات برداشت مزارع را بدون هدر رفت محصول ،جمع اوری وبه کارخانه منتقل کند.