شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

روز ملی منابع انسانی در شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

روز ملی منابع انسانی در شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،امروز 26فروردین 1402به مناسبت روز ملی منابع انسانی و در راستای ارج نهادن به این روز ،مهندس سید محمد رضا علم الهدایی ،مدیر عامل شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،با مجموعه نیروی انسانی این شرکت دیدار کردند.

علم الهدایی ،ضمن تبریک این روز به همکاران گرانقدر و پرتلاش این شرکت ، در راستای اهداف و برنامه پیش بینی شده و اعتلای اقتصادی واجتماعی این مرز و بوم باشیم و همچنین منابع انسانی؛ حیاتی ترین و ارزشمندترین منابع هر سازمان هستند و در صورت استفاده صحیح از توانمندی آنان، می توان ضعف های درونی و تهدیدهای برونی سازمان را به صورت بارز، رفع نموده و قوت های درونی و فرصت های برونی را به بهترین شکل به خدمت گرفت.