شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

“روز جهانی زمین پاک؛ نمادی از ترویج فرهنگ پاسداری از محیط زیست”

“روز جهانی زمین پاک؛ نمادی از ترویج فرهنگ پاسداری از محیط زیست”

روز جهانی زمین پاک یکی از رویداد مهم جهانی به شمار می رود که هر ساله در تمام کشورها برای ارتقاء اگاهی و آموزش در مورد مسایل زیست محیطی و ترویج فرهنگ حفاظت و پاسداری از زمین برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،جلسه آموزشی محیط زیست به مناسبت روز جهانی زمین پاک که با شعار«مشارکت مردم، ایران در برابر پلاستیک، نجات زمین» از سوی سازمان محیط زیست اعلام شد، امروز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه 1403با حضور مهندس ظاهری ، رئیس محیط زیست شهرستان کارون ، مدیران ،معاونین در کشت و صنعت دعبل خزاعی برگزار شد.

این مراسم با کاشت نمادین یک نهال توسط حافظان محیط زیست در محوطه ساختمان ستاد اداری به پایان رسید.