شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

دریافت پروانه فعالیت مرکز کارآموزی بین کارگاهی توسط شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

در تاریخ 1399/04/10 پروانه فعالیت مرکز کارآموزی بین کارگاهی توسط جناب آقای سواعدی مدیر کل محترم سازمان آموزش فنی و حرفه‌‏ای استان خوزستان به جناب آقای مهندس روزبخش زاده مدیرعامل محترم شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی اعطا شد.

با دریافت این پروانه، گواهینامه‌‏های آموزشی صادره از سوی اداره آموزش شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی، مورد تایید و اعتبار سازمان آموزش فنی و حرفه‏‌ای بوده، استفاده از خدمات آن سازمان برای شرکت مورد تسهیل قرار گرفته و اساتید داخلی این شرکت، به عنوان استادکاران مورد تایید سازمان فوق، تلقی خواهند شد.