شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

درباره

شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی  به عنوان یکی از رسالت‏های اصلی خود کلیه فعالیت‌های تحقیق و توسعه را بصورت دانش محور تعریف نموده است که این فعالیت‏ها مبنا و پایه همکاری و ارتباط نزدیک با دانشگاه‏ها و مراکز تحقیقاتی و شرکتهای علمی و تحقیقاتی ملی می‏باشد.

با توجه به تاثیر مستقیم تحقیق و توسعه بر نوآوری، بهره وری، کیفیت، بالا بردن سطح  استاندارد تولید، سهم بازار و نیز دیگر عواملی که در افزایش توان رقابتی سازمانها موثر هستند، راهبری فرایند تحقیق و توسعه، می تواند به عنوان قلب سازمان در همگامی با روند پیشرفت علم و دانش و خواسته های سازمان -به نحوی که بتواند در مطرح شدن این کشت و صنعت در عرصه های گوناگون، موثر واقع شود- عمل نماید.

افزایش ظرفیت، خلاقیت و نوآوری از طریق سرمایه‌گذاری در فرآیند تحقیق و توسعه و همینطور آموزش نیروی کار به طور پیوسته و به دنبال آن، ارتباط دادن این پژوهش ها با بازار و نیازها می‌تواند منجر به رشد و گسترش یک کسب‌وکار در سال‌های بعدی حضورش در بازار شود.

بدون تحقیق و توسعه نمی‌توان جایگاه مناسبی را در بازار هدف تثبیت کرد و از رقبا پیشی گرفت.

سید محمد رضا علم الهدائی

مدیر عامل

اهداف R&D

اهداف اصلی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در استفاده از R&D برای پیشرفت و توسعه :

  • خلق ایده‌های جدید و مبتکرانه
  • افزایش تولید و بهره‌وری
  • بهبود کیفیت محصولات و خدمات فعلی (QA)
  • ارائه محصولات و خدمات جدید (منحنی عمر محصول)
  • کشف و درک نیازها و خواسته‌های مشتریان (QFD)