شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

داشتن هوای پاک نیاز به مشارکت همگانی دارد.

مدیر عامل کشت و صنعت دعبل خزاعی ضمن گرامی داشت فرا رسیدن روز جهانی هوای پاک ، محیط زیست را یک موهبت و امانت الهی برشمرد و در این خصوص اظهار داشت : این روز در تقویم باید برای ما یادآور این باشد که تلاش کنیم تا نگهداشت و استمرار پاکیزگی هوا را بشکل یک فرهنگ نیکو بعنوان جزئی از عادات زندگی همواره مد نظر داشته باشیم.
مهندس محمد امین روزبخش زاده با اشاره به اینکه کاشت نهال و ایجاد فضای سبزمی تواند در تولید اکسیژن و پالایش هوا نقش بسزایی داشته باشد ، گفت: برای اشاعه فرهنگ حفظ و حراست از هوای پاک در کشور باید همگان مشارکت فعال داشته باشند که ما در کشت و صنعت دعبل خزاعی علاوه بر اینکه چندین هزار هکتار سطح زیر کشت گیاه نیشکر داریم که خود به تنهایی نقش بسزایی را در پالایش هوا و جلوگیری از هجوم ریزگردها ایفا می نماید ، همه ساله در راستای حفاظت و صیانت از محیط زیست فضای پیرامونی کاشت انواع نهال مثمر و غیر مثمررا به منظور پاسخگویی به تعهدات زیست محیطی با توجه به فرهنگ سازی بعمل آمده در بخش های مختلف شرکت انجام می دهیم که در سالجاری نیز در ادامه این نهضت فراگیر کاشت بیش از ۲۱هزار اصله نهال را در دستور کار داریم که تا کنون بیش از ۷ هزار اصله آن کاشته شده و در این هفته نیز بمناسبت روز هوای پاک مضاف بر آن آمار قبل نزدیک به۴۰۰اصله نهال غرس کاری می شود.