خط‌ مشی سیستم‌های مدیریت کیفیت، زیست محیطی و ایمنی، بهداشت شغلی و ایمنی مواد غذایی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

بر اساس استانداردهای ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, ISO22000

شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با در اختیار داشتن یکی از کارخانجات پیشرفته شکر، برقرار‌ی استانداردهای مدیریت کیفیت، ایمنی غذائی، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی (ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, ISO22000) را در راس اهداف خود قرار داده و با تبعیت از الزامات قانونی و دولتی مرتبط، با پیاده‌سازی سیستم مدیریت ایمنی غذائی و مدیریت یکپارچه (IMS) و اجرای آن در کلیه بخشهای کشت و صنعت، خود را متعهد به رعایت و پیشبرد اهداف ذیل می‌داند:

۱- تولید محصول سالم و بهداشتی مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی.

۲- جلب رضایت مشتریان و کلیه ذینفعان از طریق بررسی نیازها و خواسته‌های اصولی آنها.

۳- تدوین و بکارگیری روش‌های علمی تولید محصولات و تلاش جهت استفاده از روش‌های نوین به منظور تولید پایدار.

۴- ارتقاء مداوم کیفیت محصولات با بکارگیری فن‌آوریهای جدید منطبق بر استانداردهای ملی و جهانی.

۵- افزایش سطح مهارت، توانمندی و دانش نیروی انسانی از طریق آموزش‌های مستمر متناسب با نظام جامع آموزش و با ایجاد محیط مناسب کاری.

۶- استفاده مطلوب از ماشین‌آلات و تجهیزات موجود در جهت ارتقاء سطح کیفی محصولات.

۷- بهره‌گیری از نظامهای مدیریت نوین، ظرفیت‌سازی و نظارت بر عملکرد‌ها با تأکید بر صلاحیت و شایستگی‌های فردی و افزایش توانمندی در کار گروهی.

۸- بهینه‌سازی مصرف منابع.

۹- پیشگیری از آلودگی‌ها‌ی آب، هوا، خاک و تلاش در جهت کاهش آنها.

۱۰- اطمینان از انطباق با الزامات قانونی در جهت کنترل جنبه‌های زیست محیطی، کاهش خطرات شغلی و فرآوری بهینه محصول.

۱۱- پیشگیری از مصدومیت و بیماری و تلاش در جهت کاهش مداوم آنها با بهبود مستمر مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی.

۱۲- ایفای مسئولیت‌های اجتماعی.

خانواده بزرگ کشت و صنعت دعبل خزاعی بر این باورند که تحقق اهداف فوق از طریق بهبود مداوم و مشارکت نیروی انسانی کارآمد در محیط کاری صمیمی و توأم با نظم و ترتیب سازمانی قابل حصول خواهد بود، اهداف و خط‌ مشی‌های کیفی، ایمنی مواد غذایی، زیست محیطی و ایمنی و بهداشتی را همچون هدفی مقدس همواره فرا روی تلاش هدفمند خود در جهت مشتری‌مدار قرار خواهند داد.

مدیریت شرکت با همراهی و مشارکت معاونین، مدیران و کلیه پرسنل تعهد خود را در ایجاد و به‌کارگیری و نگهداری سیستم‌های مدیریت فوق‌الذکر اعلام و استقرار و اثربخشی آن را در تمامی فرایندهای تولیدی با آحاد شرکت متقبل و نماینده مدیریت نظارت و هدایت نظام‌های فوق را عهده‌دار خواهد بود.

                                                                                                                          محمد امین روزبخش زاده

                                                                                                                                   مدیر عامل