شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

حکایت عشق یک خادم اهوازی در دارالشفای حرم امام رضا(ع)

حکایت عشق یک خادم اهوازی در دارالشفای حرم امام رضا(ع)

حسین لطیفی تکنیسین فوریت های پزشکی شرکت کشت و صنعت دعبل است که آرزو داشت روزی خادم امام رضا (ع) بشود.

او مرداد ماه 1400به اتفاق خانواده عازم مشهد مقدس شد و در حین زیارت چشمش به واحد گزینش خدام رضوی افتاد؛ وی بی درنگ به آنجا رفت و فرم های مربوطه گزینش خدام را پر کرد و منتظر جواب ماند بعد از چند روز از طرف واحد گزینش خدام رضوی با آقای حسین لطیفی تماس گرفتند و خبر موافقت با درخواست خدمت به زوار امام رضا (ع) را به او دادند. او از آن زمان سه الی چهار بار در ماه به مشهد مقدس می رود و در دار الشفاء مشغول خدمت به زوار می‌شود. حسین در پوست خود نمیگنجید و باور نمی‌کرد که روزی خادم زوار امام رضا (ع) در دار الشفاء بشود. پای صحبتهای حسین لطیفی نشستیم؛ او که نمیتوانست شور و شوق خود را برای ما توصیف کند هر کلمه که بر زبان جاری می‌کرد اشک در چشمانش جمع می‌شد؛ از برکات ، گشایش‌ها و لطفی که امام رضا (ع) به او عنایت کرده بود تعریف میکرد. از جمله اینکه او از امام رضا طلب کرده بود که صاحب فرزند پسر بشود و همین گونه شد و آرزو دارد که باقی مانده عمرش را در حرم مشغول خدمت به زوار باشد . ما نیز دست توسل به سوی امام رضا (ع) می بریم و برای خود و همه ی حاجت طلبان آرزوی گشایش و عنایت می کنیم.

      التماس دعا