شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

جشن بزرگ عید غدیر در کشت و صنعت دعبل خزاعی به روایت فیلم

جشن بزرگ عید غدیر در کشت و صنعت دعبل خزاعی به روایت فیلم

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی ،در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲ مراسم جشن عید غدیر با حضور آیت الله شیخ عبدالکریم فرحانی،عضو مجلس خبرگان رهبری . مسئولین شهرستان کارون ،مدیران ، معاونین وجمعی از کارکنان دعبل خزاعی برگزار شد.