شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

ثبت رکورد جدید تولید شکر سفید در کشت و صنعت دعبل خزاعی

ثبت رکورد جدید تولید شکر سفید در کشت و صنعت دعبل خزاعی

به گزارش معاونت صنعت شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،در راستای تحقق شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم ) این شرکت توانست پس از عملیات نصب سانترفیوژهای جدید و با اتکا به توجهات پروردگار سبحان و استفاده از نیروهای  با درایت و متخصص خود توانست در یک شیفت کاری بالغ بر 501 تن شکر سفید معادل 10/020عدد کیسه شکرتولید کند.

تولید این حجم از شکر سفید و همچنین رکورد شکنی ها در ابتدای سال جدید این نوید را می دهد که ان شالله صنعت نیشکر مسیری را در پیش گرفته که با حمایت‌های لازم، به سمت خودکفایی کشور در تامین این کالای اساسی گام بر می دارد.

تدابیر صحیح مدیریتی باعث ثبت و بهبود رکورد جدید در تولید شکر سفید

مدیریت تولید، یک فرآیند سازمانی است که به‌منظور نتیجه گیری، برنامه‌ریزی علمی و فنی لازم ، سازمان‌دهی، هدایت، کنترل و نظارت بر تمام مراحل چرخه تولید مورداستفاده قرار می‌گیرد.

اجرای تدابیر صحیح مدیریتی درکشت و صنعت  دعبل خزاعی باعث کسب پله های امید و ساخت آینده روشن برای این مجموعه تولیدی شود و امید است در روزهای نه چندان دور شاهد شکوفایی بیشتر ،سربلندی و ثبت رکوردهای دیگری باشیم.