شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

تلاشگران سنگر تولید ،روز و شب نمی شناسند

تلاشگران سنگر تولید ،روز و شب نمی شناسند

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی،در اثر وزش باد شدید ،تیرهای بتونی سقوط و شبکه برق دچار قطعی گردید .

نیروهای پر تلاش شبکه برق کشت و صنعت دعبل خزاعی در پی قطعی برق شبکه ، بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و به صورت شبانه روز عملیات تعویض تیرهای برق و برقراری شبکه‌ را با افتخار به پایان رساندند.

واحد تعمیرات برق شبکه مجموعه ی دعبل خزاعی در هر وقت و زمان آماده ی انجام عملیات امداد رسانی هستند .