شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

“تقدیر از کارکنان منابع انسانی در کشت و صنعت دعبل خزاعی”

“تقدیر از کارکنان منابع انسانی در کشت و صنعت دعبل خزاعی”

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،امروز یکشنبه 26فروردین ماه1403مهندس سید محمد رضا علم الهدائی ،مدیر عامل شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،با حضور در مجموعه ی مدیریت اداری و منابع نیروی انسانی از آنها تقدیر کردند.

در حاشیه این مراسم علم الهدائی،ضمن تبریک این مناسبت ، منابع انسانی را نقش اساسی در موفقیت یک سازمان دانستند و افزودند : نیروی انسانی یک سازمان، سرمایه اصلی آن محسوب می‌شود.

موفقیت و شکست یک سازمان در گرو عملکرد کارکنان آن است.

منابع انسانی با مدیریت درست نیروی انسانی می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند تا برای اهداف خود تلاش کنند و به موفقیت برسند.