شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

تقدیر از همکاران نمونه سال زراعی 1399-1398 شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

همزمان با آغاز برداشت سال زراعی جدید، از همکاران نمونه بخش‌های مختلف شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با تقدیم لوح سپاس و هدیه، تجلیل شد. این همکاران در روز یکشنبه 1398/07/27 با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، در دفتر مدیریت محترم عامل حضور یافته و هدایای خود را از دست مدیر عامل محترم شرکت –جناب آقای مهندس روزبخش زاده- دریافت نمودند.

 

لیست اسامی همکاران نمونه سال زراعی 1399-1398

ردیفنام و نام‏ خانوادگیحوزهمدیریت/ اداره
1ابراهیم قربانیصنعتابزار دقیق
2رحیم ناصریصنعتکنترل کیفیت
3حسین نواصریصنعتکنترل کیفیت
4حاجی حیدریصنعتآسیاب
5سیدمحسن موسویصنعتآسیاب
6حسین رسولیصنعتبرق
7عبدالزهرا علیزادهصنعتتصفیه شکر
8بهروز بهداروندیصنعتکوره آهک
9علی‏‌اکبر تقی‏‌پور بیرگانیصنعتتصفیه شکر
10محمد حشمتی فرصنعتتصفیه شکر
11مصطفی امیری مقدمصنعتتصفیه شکر
12طاهر عموریصنعتشکرخام
13مالک شمریصنعتشکرخام
14قدرت‏‌اله جعفری زادهصنعتشکرخام
15فرحان لطیفی امینصنعتبرق
16جاسم نواصرصنعتمکانیک
17سعید ورناصریصنعتمکانیک
18قدرت‏‌اله کریمی پورگلهصنعتمکانیک
19علی‏‌رحم امان‌‏اله‌‏پورصنعتدفترفنی
20فریدون قلی زادهصنعتکوره بخار
21سینا فقهیصنعتتصفیه آب
22ماهان خدادادی‌‏نژادصنعتتصفیه آب
23پیمان علی‌مهرکشاورزیتولید اول کشاورزی
24بهروز کریمی پورکشاورزیتولید اول کشاورزی
25سلمان جدباویکشاورزیتولید اول کشاورزی
26ابراهیم زاهدیکشاورزیتولید اول کشاورزی
27مسعود کردانیکشاورزیتولید اول کشاورزی
28رضا عیسوند زیباییکشاورزیتولید دوم کشاورزی
29عادل ناصریکشاورزیتولید دوم کشاورزی
30حسین مقدمکشاورزیتولید دوم کشاورزی
31غلامعباس کیانی‏ ده چشمهکشاورزیتولید دوم کشاورزی
32غلامعلی ملائیکشاورزیتجهیزات
33حمید چهارلنگکشاورزیتجهیزات
34شهاب نوروزیکشاورزیتجهیزات
35پرویز گرماویسیکشاورزیتجهیزات
36کاظم حامدیکشاورزیتجهیزات
37عبدالرحمن بادلان‌‏زادهکشاورزیتجهیزات
38بابک گرمسیریکشاورزیتجهیزات
39محمد پروانه‏‌زاده اصفهانیکشاورزیتجهیزات
40اکبر عزیزیکشاورزیمهندسی زراعی
41علی امامیکشاورزیمهندسی زراعی
42امیر شیرمردیکشاورزیمهندسی زراعی
43رحیم نواصریکشاورزیتامین وتوزیع آب
44یعقوب جعفریکشاورزیبرداشت
45سعید پولادککشاورزیبرنامه ریزی کشاورزی
46پیروز کیکاووس‌‏نژادکشاورزیدفترمعاونت کشاورزی
47امید آل خمیسستادامورمالی
48ابوالقاسم شوشی‌‏زادهستادبازرگانی
49عبدالمحمد باویستادامورشهری
50افشین نبهانیستادامورشهری
51سید احمد رضا هاشمی نژادستادانبارها
52الیاس ستایش نیاستادانبارها
53شهرام نوروزیستاداداری
54ساجد سواعدیستادمدیریت عامل
55امیر خادم‌‏پورستادمطالعات
56محمد نواصرستادمطالعات
57خانم برنا مقدمستادمطالعات
58احمد مندنی‏‌زادهستادحراست
59جمال علیزادهستادطرح وبرنامه
60جاسم طرفیستادحراست
61رحیم دغاغلهستادحراست
62عیسی حزباویستادایمنی
63محمد رضا اسدی‌‏نیا

ستاد

ایمنی