شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

برپایی نمایشگاه نقاشی کودکان در کشت و صنعت دعبل خزاعی

برپایی نمایشگاه نقاشی کودکان در کشت و صنعت دعبل خزاعی

برپایی نمایشگاه نقاشی کودکان در کشت و صنعت دعبل خزاعی

 

🔷نمایشگاهی از آثار نقاشی فرزندان پرسنل شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با موضوع ” برداشت نیشکر” برپا گردیده است.

🔷به گزارش روابط عمومی، این نمایشگاه با هدف توجه فرزندان پرسنل به نقش مهم و اثرگذار گیاه نیشکر به‏‌عنوان یک محصول ارزشمند در ایجاد یک محیط سبز و با نشاط در استان خوزستان و بهره‌گیری از هوش و استعداد کودکان در خلق آثار هنری ماندگار در صنعت نیشکر، برگزار شده است.

🔷گفتنی است، 68 اثر در قالب این نمایشگاه، از تاریخ 25 بهمن‌ماه 1399، به مدت یک هفته در طبقه همکف ساختمان اداری شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی جهت بازدید کارکنان دایر می‌باشد.

لازم به ذکر است پس از این نمایشگاه، آثار نقاشی رسیده جهت ارزیابی به هیئت داوری ارسال تا پس از بررسی، نفرات برتر مشخص گردیده و جوایز نفیسی نیز در این خصوص اهدا خواهد شد.