شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

برداشت مزارع گندم در کشت و صنعت دعبل خزاعی

برداشت مزارع گندم در کشت و صنعت دعبل خزاعی

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی،برداشت مزارع گندم با حضور هیئت مدیره و مدیران و معاونین شرکت آغاز شد.


امروز دوشنبه 11اردیبهشت ماه 1402برداشت مزارع گندم به مساحت 760هکتار در کشت و صنعت دعبل خزاعی آغاز و در حاشیه این مراسم حجت الاسلام آل مبارک ،امام جماعت شرکت ،ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مدیران و کارکنان شرکت دعبل خزاعی،مدیران شرکت را سربازان سنگر تولید برشمردند و با دعای فرج ،برداشت مزاع گندم را آغاز کردند.