شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

بازدید کادر اداره آموزش و پرورش کارون از کشت و صنعت دعبل خزاعی

بازدید کادر اداره آموزش و پرورش کارون از کشت و صنعت دعبل خزاعی

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ، به مناسبت روز معلم و گرامیداشت آن ، ریاست آموزش و پرورش شهرستان کارون به همراه معاونین و کادر آموزشی ازمزارع نیشکر ، اداره مطالعات کاربردی ، بسته بندی شکر و انبار شکر زرد و همچنین به منظور آشنایی با مراحل تولید شکر از شرکت بازدید کردند.

در حاشیه این مراسم معاونین کشاورزی و صنعت در معیت بازدید کنندگان به معرفی شرکت ، از مرحله کاشت تا بسته بندی شکر و همچنین اهمیت تولید این شرکت توضیحاتی ارائه دادند.

در پایان بازدید از کادر آموزشی به صرف نهار پذیرای و همچنین به رسم یادبود هدایایی تقدیم گردید.