شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

بازدید مسئولین اداره کار و معاونت بهداشتی استان خوزستان و شهرستان کارون

بازدید مسئولین اداره کار و معاونت بهداشتی استان خوزستان و شهرستان کارون

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی،مسئولین اداره کار و معاونت بهداشتی استان خوزستان و شهرستان کارون به مناسبت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای از شرکت دعبل خزاعی بازدید کردند.
امروز دوشنبه 11اردیبهشت ماه 1402و در مراسم بازدید ،مهندس سید محمد رضا علم الهدایی ،ضمن خوش آمد گویی به مهمانان و سعی و تلاش این شرکت در جهت صیانت از سلامت پرسنل و بهبود مستمر در پیشبرد اهداف حوزه سلامت ایراد سخن نمودند.
در ادامه ی مهندس شکاری ،رئیس بازرسی اداره کار استان خوزستان ،از عملکرد شرکت دعبل خزاعی در راستایی رفع دغدغه های این اداره تقدیر و تشکر نمودند و افزودند که امید است که در این راستا تعامل سازنده ی با شرکت دعبل خزاعی داشته باشیم .

و همچنین مهندس ملتجی ،رئیس سلامت کار و معاونت بهداشتی استان خوزستان،ضمن تقدیر و تشکر از تعامل سازنده ی این کشت و صنعت با واحد بهداشت حرفه ای و معاونت بهداشت استان و سلامت پرسنل به اهمیت پیشگیری از بیماری های شغلی اشاره نمود.