شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

“بازدید مدیر عامل شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی از روند برداشت نیشکر”

“بازدید مدیر عامل شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی از روند برداشت نیشکر”

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ، امروز دوشنبه 25دی ماه 1402، مهندس سید محمد رضا علم الهدائی ،مدیر عامل شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به همراه جمعی از مدیران و معاونین،از روند برداشت مزارع سرسبز نیشکر بازدید کردند.

مهندس علم الهدائی در حاشیه این بازدید ضمن عرض خسته نباشید خدمت کارکنان پرتلاش بخش کشاورزی و رانندگان نی بر بومی ،درباره اهمیت توجه به نکات ایمنی و پرهیز از عجله در انجام امور محوله و همچنین داشتن برداشتی بدون حادثه را برای همه کارکنان آرزوی قلبی خود دانستند.