شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

بازدید فرماندهی سپاه شهرستان کارون از کشت و صنعت دعبل خزاعی

بازدید فرماندهی سپاه شهرستان کارون از کشت و صنعت دعبل خزاعی

به مناسبت روز جهانی کار و کارگر، سرهنگ سید معاد موسوی، فرمانده سپاه شهرستان کارون با حضور در جمع کارگران کشت و صنعت دعبل خزاعی  از زحمات آنان قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی فرماندهی سپاه شهرستان کارون جناب سرهنگ سید معاد موسوی بهمراه جناب سرگرد علی کردونی فرماندهی بسیج کارگران کارخانجات و مهندس سید محمدرضا علم الهدایی مدیر عامل محترم شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی از کارکنان شرکت به مناسبت روز جهانی کار و کارگر با تقدیم شاخه گل تجلیل کردند.

تبریک فرمانده سپاه شهرستان کارون به مناسبت رو جهانی کار و کارگر به روایت فیلم