شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

بازدید سرهنگ رضا دولتشاهی رئیس پلیس راه استان خوزستان از کشت و صنعت دعبل خزاعی

بازدید سرهنگ رضا دولتشاهی رئیس پلیس راه استان خوزستان از کشت و صنعت دعبل خزاعی

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی،روز پنجشنبه هفدهم آذر ماه سال جاری،سرهنگ رضا دولتشاهی ،رئیس پلیس راه استان خوزستان به همراه هیئتی از دعبل خزاعی بازدید کردند