شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

افتخار آفرینی فرزندان پرسنل کشت و صنعت دعبل خزاعی در جشنواره فرهنگی ورزشی توسعه نیشکر

افتخار آفرینی فرزندان  پرسنل کشت و صنعت دعبل خزاعی در جشنواره فرهنگی ورزشی توسعه نیشکر

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،مسابقات ورزشی چهلمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی ویژه فرزندان پرسنل باحضور 11تیم و تعداد 1038نفردر سالن ورزشی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی برگزار شد.

مدال آوران مسابقات فرهنگی ورزشی فرزندان پسران تیم آقایان در مسابقات تنیس روی میز در رده سنی 11تا 15سال ،آقای محمد حسین شیخ زاده به مقام نائب قهرمانی رسید.

و در رده سنی 16تا 20سال ،آقای امید محمد نجات پور مقام نائب قهرمانی و در مسابقات شطرنج رده سنی11تا15سال ،آقای محمد رضا بلدی مدال قهرمانی را به خود اختصاص داد و در مسابقات فوتسال رده سنی 11تا15 سال تیم دعبل خزاعی به مقام قهرمانی رسید.

مدال آوران مسابقات فرهنگی ورزشی بانوان تیم بانوان در مسابقات ورزشی دوی 50 متری زیر 30 سال ،خانم طیبه موسویوند بر سکوی مقام سوم ایستاد. در مسابقات شنای 16تا20 سال ،خانم یلدا نعمتی به مقام قهرمانی دست پیدا کرد و در مسابقات دارت ویژه فرزندان 11تا15سال خانم هلیا شجیرات ،مقام قهرمانی را اذان خود کرد.و در مسابقات آمادگی جسمانی 16تا20سال به مقام قهرمانی رسید و در مسابقات آمادگی جسمانی 11تا15 سال خانم فاطمه حسن پور دیلمی به مقام سوم رسید. و حاصل این مسابقات که شامل همه رشته می شود تیم های شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با مجموع 175 امتیاز، به مقام نائب قهرمانی دست پیدا کرد.