شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company
استراتژی
استراتژی

استراتژی‏های محوری شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

استراتژی‏های محوری شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

  1. استراتژی منابع انسانی.

1-1 -ارتقاء مهارت، دانش و ایجاد نظام جامع آموزش.

2-1- بهبود روابط کاری، تامین رفاه پرسنل و برقراری نظام انگیزشی مناسب و ارزیابی عملکرد.

3-1- ارتقاء سلامت و بهداشت حرفه‌ای.

  1. استراتژی کاهش بهای تمام‌شده.

1-2- افزایش تولید از طریق افزایش کارآیی، راندمان.

2-2- نگهداری و تعمیرات صحیح.

3-2- به کارگیری ظرفیت‌های بلااستفاده تولید.

4-2- افزایش سطح ایمنی پرسنل و کاهش مخاطرات شغلی.

  1. استراتژی مدیریت منابع برای تولید پایدار.

1-3- استفاده مطلوب از تجهیزات و ماشین‌آلات و نهاده‏ها.

2-3- به‏کارگیری روش‌های علمی تولید محصول.

3-3- بهینه‌سازی مصرف منابع و حفاظت از محیط‌ زیست.

  1. استراتژی تحقیق و توسعه (R&D).

1-4- ایجاد بستر لازم  به‏منظور اجرای طرحهای تحقیق و توسعه با توجه به ضرورت.

2-4- دستیابی به ترکیب بهینه تولید با استفاده از امکانات موجود یا ایجاد امکانات جدید.