استراتژیهای محوری شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

استراتژی منابع انسانی.

۱-۱ -ارتقاء مهارت، دانش و ایجاد نظام جامع آموزش.

۲-۱- بهبود روابط کاری، تامین رفاه پرسنل و برقراری نظام انگیزشی مناسب و ارزیابی عملکرد.

۳-۱- ارتقاء سلامت و بهداشت حرفه‌ای.

استراتژی کاهش بهای تمام‌شده.

۱-۲- افزایش تولید از طریق افزایش کارآیی، راندمان.

۲-۲- نگهداری و تعمیرات صحیح.

۳-۲- به کارگیری ظرفیت‌های بلااستفاده تولید.

۴-۲- افزایش سطح ایمنی پرسنل و کاهش مخاطرات شغلی.

استراتژی مدیریت منابع برای تولید پایدار.

۱-۳- استفاده مطلوب از تجهیزات و ماشین‌آلات و نهادهها.

۲-۳- به کارگیری روش‌های علمی تولید محصول.

۳-۳- بهینه‌سازی مصرف منابع و حفاظت از محیط‌ زیست.

استراتژی تحقیق و توسعه (R&D).

۱-۴- ایجاد بستر لازم  به منظور اجرای طرحهای تحقیق و توسعه با توجه به ضرورت.

۲-۴- دستیابی به ترکیب بهینه تولید با استفاده از امکانات موجود یا ایجاد امکانات جدید.