شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

اردوی تفریحی خانوادگی مدیران و معاونین شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به مناسبت اعیاد شعبانیه

اردوی تفریحی خانوادگی مدیران و معاونین شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به مناسبت اعیاد شعبانیه

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،امروز جمعه 12اسفند ماه1401اردوی تفریحی خانوادگی مدیران و معاونین شرکت دعبل خزاعی با هدف ایجاد نشاط و روحیه شادابی و همچنین به مناسبت اعیاد شعبانی برگزار شد. در ادامه ی این برنامه مفرح که به دستورجناب مهندس دور باشی زاده ،مدیر عامل محترم شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،انجام گرفت ،بازدید کنندگان از مزارع سر سبز نیشکر و مزارع کلزا و گندم وهمچنین از مراحل داشت و برداشت نیشکر ،انبار شکر سفید ،انبار شکر زرد و کیسه گیری بازدید نموده و در پایان بعد از صرف نهار ،هدایایی به رسم یادبود تقدیم خانواده های آنان گردید.