شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

اردوهای تفریحی خانوادهای کشت و صنعت کارکنان دعبل خزاعی همچنان ادامه دارد…

اردوهای تفریحی خانوادهای کشت و صنعت کارکنان دعبل خزاعی همچنان ادامه دارد…

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی ،سومین و چهارمین مرحله اردوی تفریحی خانوادگی کارکنان به مناسبت دهه مبارکه فجر برگزار گردید.

در حاشیه این برنامه تفریحی که با حضور جناب آقای دکتر ناصری ،و جناب آقای مهندس دورباشی زاده و دیگر همراهان بود،از مزارع سر سبز نیشکر و کلزا شروع و جهت رفاه حال خانوادها و ایجاد روحیه صمیمی بین آنها برنامه های متنوع ورزشی ازجمله ،تنیس روی میز ،دارت ،فوتبال دستی و مسابقه طناب کشی بعمل آمد. در ادامه ی این برنامه و بعد ازسر گرمی و پذیرایی ، از یارد کارخانه ، انبار شکر زرد، کیسه گیری و از دستگاه دروگر نیشکر (هاروستر) بازدید بعمل آمد. و پس از آن با صرف نهار و تقدیم هدایا پایان یافت. یادآور می شود این برنامه ها جهت رفاه حال همکاران و خانواده های محترمشان همچنان ادامه خواهد داشت.