شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

“آغاز مسابقات فوتسال کارگران استان خوزستان”

“آغاز مسابقات فوتسال کارگران استان خوزستان”

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی،مسابقات فوتسال کارگران استان خوزستان بین دو تیم فوتسال کشت و صنعت دعبل خزاعی و گروه صنعتی پاک چوب شوش سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ در سالن ورزشی شرکت توسعه نیشکر برگزار شد.

در اولین مسابقه که با حضور و تشویق جمعی از کارکنان و خانواده هایشان ،جهت ایجاد روحیه همراه بود با نتیجه مساوی ۴-۴ به کار خود پایان داد .