به لطف خدای منان، صبح روز ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ عملیات برداشت نیشکر سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در سطحی بالغ بر ۸۹۴۶ هکتار از اراضی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی، آغاز گردید. مراسم جشن برداشت نیشکر، در ساعت ۹ صبح با حضور جناب آقای مهندس روزبخش زاده –مدیرعامل شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی- جناب آقای دکتر بهادری –معاون محترم کشاورزی- جناب آقای مهندس عطار نژادیان –معاون محترم صنعت- روسا و کارشناسان محترم و تنی چند از پرسنل زحمتکش شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در مزرعه R8-2 برگزار شد. با توجه به تلاش و کوشش همکاران و عملیات داشت مناسب، انتظار می‌رود ۷۶۳۰۰۰ تن نیشکر برداشت شود.