شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

آغاز برداشت نیشکر سال زراعی 1400-1399

آغاز برداشت نیشکر سال زراعی 1400-1399

به لطف خدای منان، صبح روز 1398/07/27 عملیات برداشت نیشکر سال زراعی 1400-1399 در سطحی بالغ بر 8946 هکتار از اراضی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی، آغاز گردید. مراسم جشن برداشت نیشکر، در ساعت 9 صبح با حضور جناب آقای مهندس روزبخش زاده –مدیرعامل شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی- جناب آقای دکتر بهادری –معاون محترم کشاورزی- جناب آقای مهندس عطار نژادیان –معاون محترم صنعت- روسا و کارشناسان محترم و تنی چند از پرسنل زحمتکش شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در مزرعه R8-2 برگزار شد. با توجه به تلاش و کوشش همکاران و عملیات داشت مناسب، انتظار می‌رود 763000 تن نیشکر برداشت شود.