مسابقه کتاب خوانی
جوایزه ویژه

گرامی باد هفته وحدت، سالروز ولادت پبامبر رحمت و مربی انسانها و سفیر گرانقدر الهی به سوی مردم.

گرامی باد هفته وحدت که در بردارنده ولادت ششمین پبشوای شیعه است. گرامی باد هفته ی وحدت، که خنثی کننده ی توطئه های دشمنان، درمسیر تفرقه افکنی است.

دانلود کتاب

نحوه شرکت در مسابقه:

آخرین مهلت برای شرکت در مسابقه 

  • برای ورود به صفحه مسابقه فرم زیر را پر نمایید و به مرحله ی بعد بروید

مسابقه کتاب خوانی هفته وحدت

مسابقه کتابخوانی ویژه خانواده بزرگ کشت و صنعت دعبل خزاعی

You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a text.