مناقصه ساخت اتاق برق MCC 5,6,7 کارخانه شکر شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعي

مناقصه ساخت اتاق برق MCC 5,6,7 کارخانه شکر شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعي

آخرین مهلت توزیع اسناد: 1400/07/24

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.