شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

صعود گروه کوهنوردی کشت و صنعت دعبل خزاعی به قله زرکی

صعود گروه کوهنوردی کشت و صنعت دعبل خزاعی به قله زرکی

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ، گروه کوهنوردی شرکت دعبل خزاعی  به قلعه زرکی به ارتفاع 1030 متر واقع در شهرستان باغملک از توابع استان خوزستان صعود کرد.

کوه ها مظهر استقامت وپایداری هستند و همچنین کوهنوردی بر سلامت روح و روان تاثیراتی مانند شادی و نشاط روح ،افزایش اعتماد به نفس، کاهش افسردگی و تقویت ریه ها و غیره ..دارد.

براساس این گزارش آقایان مصطفی صالح کمائی،حسین بینش پور وعلی امیدی از اعضای این گروه کوهنوردی هستند که با سعی و تلاش توانستند به قله زرکی صعود کنند.