شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی - RSS Feeds شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی http://dk-sugarcane.ir/category/rss Sat, 23 Sep 2017 01:10:25 شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی fa-ir آغاز فرآیند کشت سال 1396 http://dk-sugarcane.ir/news/36/آغاز-فرآیند-کشت-سال-1396 http://dk-sugarcane.ir/news/36/آغاز-فرآیند-کشت-سال-1396 فرآیند کشت قلمه‏‌های نیشکر، از 1396/5/10 شرکت دعبل خزاعی Thu, 03 Aug 2017 09:20:34 کسب نتایج ویژه در تولید محصول شکرسفید در کارخانه شکر کشت و صنعت دعبل خزاعی در بهره برداری 96-95 http://dk-sugarcane.ir/news/35/کسب-نتایج-ویژه-در-تولید-محصول-شکرسفید-در--کارخانه-شکر-کشت-و-صنعت-دعبل-خزاعی-در-بهره-برداری-96-95 http://dk-sugarcane.ir/news/35/کسب-نتایج-ویژه-در-تولید-محصول-شکرسفید-در--کارخانه-شکر-کشت-و-صنعت-دعبل-خزاعی-در-بهره-برداری-96-95 کسب نتایج ویژه در تولید محصول شکرسفید در ... شرکت دعبل خزاعی Wed, 26 Jul 2017 11:51:52 انجام ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی http://dk-sugarcane.ir/news/34/انجام-ممیزی-سیستم-مدیریت-یکپارچه-(IMS)-شرکت-کشت-و-صنعت-دعبل-خزاعی http://dk-sugarcane.ir/news/34/انجام-ممیزی-سیستم-مدیریت-یکپارچه-(IMS)-شرکت-کشت-و-صنعت-دعبل-خزاعی شرکت دعبل خزاعی Sat, 08 Jul 2017 02:06:48 قارچ دکمه ای محصول فعالیتهای اقتصاد مقاومتی پایگاه مقاومت بسیج دعبل خزاعی- تیرماه 1396 http://dk-sugarcane.ir/news/32/قارچ-دکمه-ای-محصول-فعالیتهای-اقتصاد-مقاومتی-پایگاه-مقاومت-بسیج-دعبل-خزاعی--تیرماه-1396 http://dk-sugarcane.ir/news/32/قارچ-دکمه-ای-محصول-فعالیتهای-اقتصاد-مقاومتی-پایگاه-مقاومت-بسیج-دعبل-خزاعی--تیرماه-1396 قارچ دکمه ای محصول فعالیتهای اقتصاد مقاومتی پایگاه مقاومت بسیج دعبل خزاعی- تیرماه 1396 شرکت دعبل خزاعی Wed, 05 Jul 2017 03:59:07 http://dk-sugarcane.ir/news/31/ http://dk-sugarcane.ir/news/31/ قارچ دکمه ای محصول فعالیتهای اقتصاد مقاومتی پایگاه مقاومت بسیج دعبل خزاعی- تیرماه 1396 شرکت دعبل خزاعی Wed, 05 Jul 2017 03:57:01 ممیزی صدور گواهینامه ISO22000:2005 http://dk-sugarcane.ir/news/30/ممیزی-صدور-گواهینامه-ISO22000:2005 http://dk-sugarcane.ir/news/30/ممیزی-صدور-گواهینامه-ISO22000:2005 شرکت دعبل خزاعی Wed, 24 May 2017 06:48:54 مراسم اختتامیه برنامه جمع‌خوانی قرآن‌کریم در ماه‌مبارک‌رمضان 1396 http://dk-sugarcane.ir/news/29/مراسم-اختتامیه-برنامه-جمع‌خوانی-قرآن‌کریم-در-ماه‌مبارک‌رمضان-1396 http://dk-sugarcane.ir/news/29/مراسم-اختتامیه-برنامه-جمع‌خوانی-قرآن‌کریم-در-ماه‌مبارک‌رمضان-1396 شرکت دعبل خزاعی Sun, 25 Jun 2017 10:50:58 مجوز درج لوگوی استاندارد 22000 http://dk-sugarcane.ir/news/28/مجوز-درج-لوگوی-استاندارد-22000 http://dk-sugarcane.ir/news/28/مجوز-درج-لوگوی-استاندارد-22000 پیرو ممیزی بعمل آمده و رای مورخ 22/12/1395 کمیته کشوری ... شرکت دعبل خزاعی Thu, 13 Apr 2017 05:59:49 تلاش در جهت محرومیت‌زدایی از روستاهای هم‏جوار شرکت http://dk-sugarcane.ir/news/25/تلاش-در-جهت-محرومیت‌زدایی-از-روستاهای-هم‏جوار-شرکت http://dk-sugarcane.ir/news/25/تلاش-در-جهت-محرومیت‌زدایی-از-روستاهای-هم‏جوار-شرکت شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در یکی از محروم‌ترین نقاط کشور ... شرکت دعبل خزاعی Wed, 08 Mar 2017 04:37:30 انتخاب شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به عنوان واحد برتر از سوی اداره استاندارد در سال 1395 http://dk-sugarcane.ir/news/19/انتخاب-شرکت-کشت-و-صنعت-دعبل-خزاعی-به-عنوان-واحد-برتر-از-سوی-اداره-استاندارد-در-سال-1395 http://dk-sugarcane.ir/news/19/انتخاب-شرکت-کشت-و-صنعت-دعبل-خزاعی-به-عنوان-واحد-برتر-از-سوی-اداره-استاندارد-در-سال-1395 مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد .... شرکت دعبل خزاعی Thu, 27 Oct 2016 08:47:09 انتخاب شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به عنوان واحد برتر در صنایع تولید مواد غذایی در سال 1395 http://dk-sugarcane.ir/news/17/انتخاب-شرکت-کشت-و-صنعت-دعبل-خزاعی-به-عنوان-واحد-برتر-در-صنایع-تولید-مواد-غذایی-در-سال-1395 http://dk-sugarcane.ir/news/17/انتخاب-شرکت-کشت-و-صنعت-دعبل-خزاعی-به-عنوان-واحد-برتر-در-صنایع-تولید-مواد-غذایی-در-سال-1395 همایش روز جهانی غذا -24 مهرماه 1395- مصادف با 16 اکتبر 2016 با شعار ... شرکت دعبل خزاعی Sat, 22 Oct 2016 01:24:59 http://dk-sugarcane.ir/news/15/ http://dk-sugarcane.ir/news/15/ شرکت دعبل خزاعی Sat, 24 Sep 2016 02:19:42 http://dk-sugarcane.ir/news/12/ http://dk-sugarcane.ir/news/12/ شرکت دعبل خزاعی Sat, 17 Sep 2016 08:37:01 هفته دولت http://dk-sugarcane.ir/news/11/هفته-دولت http://dk-sugarcane.ir/news/11/هفته-دولت شرکت دعبل خزاعی Tue, 30 Aug 2016 04:15:03 ابداع یک دستگاه جدید در شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی http://dk-sugarcane.ir/news/10/ابداع-یک-دستگاه-جدید-در-شرکت-کشت-و-صنعت-دعبل-خزاعی http://dk-sugarcane.ir/news/10/ابداع-یک-دستگاه-جدید-در-شرکت-کشت-و-صنعت-دعبل-خزاعی همکاران زحمتکش در مدیریت تجهیزات مکانیکی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با هدف کاهش خطرات برای پرسنل، کاهش استهلاک تجهیز و در نهایت کاهش هزینه‌های مرتبط اقدام به طراحی و ساخت دستگاه "لاستیک درآر" نمودند. شرکت دعبل خزاعی Sat, 18 Jun 2016 07:16:40 http://dk-sugarcane.ir/news/7/ http://dk-sugarcane.ir/news/7/ شرکت دعبل خزاعی Mon, 28 Mar 2016 08:26:17 http://dk-sugarcane.ir/news/6/ http://dk-sugarcane.ir/news/6/ شرکت دعبل خزاعی Mon, 28 Mar 2016 08:24:52 http://dk-sugarcane.ir/news/5/ http://dk-sugarcane.ir/news/5/ شرکت دعبل خزاعی Mon, 28 Mar 2016 08:22:48 http://dk-sugarcane.ir/news/4/ http://dk-sugarcane.ir/news/4/ شرکت دعبل خزاعی Sat, 20 Feb 2016 08:40:59 شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی http://dk-sugarcane.ir/news/2/شرکت-کشت-و-صنعت-دعبل-خزاعی http://dk-sugarcane.ir/news/2/شرکت-کشت-و-صنعت-دعبل-خزاعی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با محوریت فعالیت در صنعت نیشکر به منظور تحقق سودآوری و جلب اعتماد ذینفعان از طریق ایجاد سازمانی پویا در سطح استانداردهای روز جهانی و واحد الگو و ارتقاء و بهره وری، توسعه منابع انسانی یک شرکت سهامی عام می باشد. شرکت دعبل خزاعی Thu, 27 Oct 2016 09:00:10 http://dk-sugarcane.ir/news/1/ http://dk-sugarcane.ir/news/1/ شرکت دعبل خزاعی Sat, 20 Feb 2016 08:29:26