شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی - RSS Feeds شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی http://dk-sugarcane.ir/category/rss Wed, 21 Feb 2018 04:45:56 شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی fa-ir آگهی دعوت به همکاری http://dk-sugarcane.ir/news/44/آگهی-دعوت-به-همکاری http://dk-sugarcane.ir/news/44/آگهی-دعوت-به-همکاری شرکت دعبل خزاعی Wed, 14 Feb 2018 12:41:44 پایان کار نمایشگاه کتاب دهه مبارک فجر http://dk-sugarcane.ir/news/43/پایان-کار-نمایشگاه-کتاب-دهه-مبارک-فجر http://dk-sugarcane.ir/news/43/پایان-کار-نمایشگاه-کتاب-دهه-مبارک-فجر به مناسبت دهه مبارک فجر ... شرکت دعبل خزاعی Wed, 21 Feb 2018 12:15:28 شرکت در راهپیمایی شکوه وحدت http://dk-sugarcane.ir/news/42/شرکت-در-راهپیمایی-شکوه-وحدت http://dk-sugarcane.ir/news/42/شرکت-در-راهپیمایی-شکوه-وحدت صبح روز چهارشنبه 1396/10/13 ... شرکت دعبل خزاعی Mon, 08 Jan 2018 04:25:16 برگزاری مراسم آغاز برداشت نیشکر در بهره برداری 97-1396 http://dk-sugarcane.ir/news/40/برگزاری-مراسم-آغاز-برداشت-نیشکر-در-بهره-برداری-97-1396 http://dk-sugarcane.ir/news/40/برگزاری-مراسم-آغاز-برداشت-نیشکر-در-بهره-برداری-97-1396 شرکت دعبل خزاعی Mon, 30 Oct 2017 11:20:24 مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان: زه‌آب نیشکر با شرایط تالاب شادگان همخوانی دارد. http://dk-sugarcane.ir/news/39/مدیرکل-حفاظت-محیط-زیست-خوزستان:-زه‌آب-نیشکر-با-شرایط-تالاب-شادگان-همخوانی-دارد. http://dk-sugarcane.ir/news/39/مدیرکل-حفاظت-محیط-زیست-خوزستان:-زه‌آب-نیشکر-با-شرایط-تالاب-شادگان-همخوانی-دارد. شوره‌زار شدن بخشی از تالاب شادگان، مربوط به یک یا چند سال اخیر نیست و سالیان سال بر مبنای طبیعت منطقه، همین‌گونه بوده و تصاویر ماهواره‌ای نیز گویای این امر است. شرکت دعبل خزاعی Tue, 31 Oct 2017 04:34:03 معرفی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به عنوان شرکت برتر در همایش روز جهانی غذا http://dk-sugarcane.ir/news/38/معرفی-شرکت-کشت-و-صنعت-دعبل-خزاعی-به-عنوان-شرکت-برتر-در-همایش-روز-جهانی-غذا http://dk-sugarcane.ir/news/38/معرفی-شرکت-کشت-و-صنعت-دعبل-خزاعی-به-عنوان-شرکت-برتر-در-همایش-روز-جهانی-غذا برگزاری همایش روز جهانی غذا شرکت دعبل خزاعی Wed, 25 Oct 2017 09:22:37 http://dk-sugarcane.ir/news/37/ http://dk-sugarcane.ir/news/37/ شرکت دعبل خزاعی Sat, 23 Sep 2017 06:31:49 کسب نتایج ویژه در تولید محصول شکرسفید در کارخانه شکر کشت و صنعت دعبل خزاعی در بهره برداری 96-95 http://dk-sugarcane.ir/news/35/کسب-نتایج-ویژه-در-تولید-محصول-شکرسفید-در--کارخانه-شکر-کشت-و-صنعت-دعبل-خزاعی-در-بهره-برداری-96-95 http://dk-sugarcane.ir/news/35/کسب-نتایج-ویژه-در-تولید-محصول-شکرسفید-در--کارخانه-شکر-کشت-و-صنعت-دعبل-خزاعی-در-بهره-برداری-96-95 کسب نتایج ویژه در تولید محصول شکرسفید در ... شرکت دعبل خزاعی Wed, 26 Jul 2017 11:51:52 انجام ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی http://dk-sugarcane.ir/news/34/انجام-ممیزی-سیستم-مدیریت-یکپارچه-(IMS)-شرکت-کشت-و-صنعت-دعبل-خزاعی http://dk-sugarcane.ir/news/34/انجام-ممیزی-سیستم-مدیریت-یکپارچه-(IMS)-شرکت-کشت-و-صنعت-دعبل-خزاعی شرکت دعبل خزاعی Sat, 08 Jul 2017 02:06:48 قارچ دکمه ای محصول فعالیتهای اقتصاد مقاومتی پایگاه مقاومت بسیج دعبل خزاعی- تیرماه 1396 http://dk-sugarcane.ir/news/32/قارچ-دکمه-ای-محصول-فعالیتهای-اقتصاد-مقاومتی-پایگاه-مقاومت-بسیج-دعبل-خزاعی--تیرماه-1396 http://dk-sugarcane.ir/news/32/قارچ-دکمه-ای-محصول-فعالیتهای-اقتصاد-مقاومتی-پایگاه-مقاومت-بسیج-دعبل-خزاعی--تیرماه-1396 قارچ دکمه ای محصول فعالیتهای اقتصاد مقاومتی پایگاه مقاومت بسیج دعبل خزاعی- تیرماه 1396 شرکت دعبل خزاعی Wed, 05 Jul 2017 03:59:07 http://dk-sugarcane.ir/news/31/ http://dk-sugarcane.ir/news/31/ قارچ دکمه ای محصول فعالیتهای اقتصاد مقاومتی پایگاه مقاومت بسیج دعبل خزاعی- تیرماه 1396 شرکت دعبل خزاعی Wed, 05 Jul 2017 03:57:01 ممیزی صدور گواهینامه ISO22000:2005 http://dk-sugarcane.ir/news/30/ممیزی-صدور-گواهینامه-ISO22000:2005 http://dk-sugarcane.ir/news/30/ممیزی-صدور-گواهینامه-ISO22000:2005 شرکت دعبل خزاعی Wed, 24 May 2017 06:48:54 مجوز درج لوگوی استاندارد 22000 http://dk-sugarcane.ir/news/28/مجوز-درج-لوگوی-استاندارد-22000 http://dk-sugarcane.ir/news/28/مجوز-درج-لوگوی-استاندارد-22000 پیرو ممیزی بعمل آمده و رای مورخ 22/12/1395 کمیته کشوری ... شرکت دعبل خزاعی Thu, 13 Apr 2017 05:59:49 تلاش در جهت محرومیت‌زدایی از روستاهای هم‏جوار شرکت http://dk-sugarcane.ir/news/25/تلاش-در-جهت-محرومیت‌زدایی-از-روستاهای-هم‏جوار-شرکت http://dk-sugarcane.ir/news/25/تلاش-در-جهت-محرومیت‌زدایی-از-روستاهای-هم‏جوار-شرکت شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در یکی از محروم‌ترین نقاط کشور ... شرکت دعبل خزاعی Wed, 08 Mar 2017 04:37:30 http://dk-sugarcane.ir/news/15/ http://dk-sugarcane.ir/news/15/ شرکت دعبل خزاعی Sat, 24 Sep 2016 02:19:42 http://dk-sugarcane.ir/news/12/ http://dk-sugarcane.ir/news/12/ شرکت دعبل خزاعی Sat, 17 Sep 2016 08:37:01 هفته دولت http://dk-sugarcane.ir/news/11/هفته-دولت http://dk-sugarcane.ir/news/11/هفته-دولت شرکت دعبل خزاعی Tue, 30 Aug 2016 04:15:03 ابداع یک دستگاه جدید در شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی http://dk-sugarcane.ir/news/10/ابداع-یک-دستگاه-جدید-در-شرکت-کشت-و-صنعت-دعبل-خزاعی http://dk-sugarcane.ir/news/10/ابداع-یک-دستگاه-جدید-در-شرکت-کشت-و-صنعت-دعبل-خزاعی همکاران زحمتکش در مدیریت تجهیزات مکانیکی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با هدف کاهش خطرات برای پرسنل، کاهش استهلاک تجهیز و در نهایت کاهش هزینه‌های مرتبط اقدام به طراحی و ساخت دستگاه "لاستیک درآر" نمودند. شرکت دعبل خزاعی Sat, 18 Jun 2016 07:16:40 http://dk-sugarcane.ir/news/7/ http://dk-sugarcane.ir/news/7/ شرکت دعبل خزاعی Mon, 28 Mar 2016 08:26:17 http://dk-sugarcane.ir/news/6/ http://dk-sugarcane.ir/news/6/ شرکت دعبل خزاعی Mon, 28 Mar 2016 08:24:52 http://dk-sugarcane.ir/news/5/ http://dk-sugarcane.ir/news/5/ شرکت دعبل خزاعی Mon, 28 Mar 2016 08:22:48 http://dk-sugarcane.ir/news/4/ http://dk-sugarcane.ir/news/4/ شرکت دعبل خزاعی Sat, 23 Sep 2017 06:28:13 شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی http://dk-sugarcane.ir/news/2/شرکت-کشت-و-صنعت-دعبل-خزاعی http://dk-sugarcane.ir/news/2/شرکت-کشت-و-صنعت-دعبل-خزاعی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با محوریت فعالیت در صنعت نیشکر به منظور تحقق سودآوری و جلب اعتماد ذینفعان از طریق ایجاد سازمانی پویا در سطح استانداردهای روز جهانی و واحد الگو و ارتقاء و بهره وری، توسعه منابع انسانی یک شرکت سهامی عام می باشد. شرکت دعبل خزاعی Thu, 27 Oct 2016 09:00:10 http://dk-sugarcane.ir/news/1/ http://dk-sugarcane.ir/news/1/ شرکت دعبل خزاعی Mon, 19 Feb 2018 03:53:46