مناقصه ساخت، نصب و راه‌اندازی تابلوهای راه‌انداز الکتروموتور ایستگاه‌های ۶ و ۸ راست به‌همراه لوکال‌باکس‌ها و تابلوهای PLC شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

مناقصه ساخت، نصب و راه‌اندازی تابلوهای راه‌انداز الکتروموتور ایستگاه‌های 6 و 8 راست به‌همراه لوکال‌باکس‌ها و تابلوهای PLC شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی تاریخ اتمام توزیع اسناد: 1398/06/17 لینک دانلود...

ادامه مطلب ...