مناقصه تامین ۵۱ نفر نیروی انسانی

مناقصه تامین 51 نفر نیروی انسانی بصورت روزکار و نوبتکار جهت عملیات تنظیفات محوطه های صنعتی کارخانه شکر شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی تاریخ اتمام توزیع اسناد مناقصه: 1398/02/12 لینک دانلود...

ادامه مطلب ...