مناقصه ساخت، نصب و راه‌اندازی تابلوهای راه‌انداز الکتروموتور ایستگاه‌های ۶ و ۸ راست به‌همراه لوکال‌باکس‌ها و تابلوهای PLC شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

تاریخ اتمام توزیع اسناد: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

لینک دانلود اسناد