مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

تاریخ اتمام توزیع اسناد: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

لینک دانلود اسناد