مناقصه ارائه خدمات تنظیفات و راهبری و نگهداری شبکه فاضلاب صنعتی و بهداشتی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

تاریخ اتمام توزیع اسناد: ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

لینک دانلود اسناد