مناقصه تامین 52 نفر نیروی انسانی خدماتی جهت عملیات تنظیفات محوطه‌های مختلف کارخانه شکر شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

مناقصه تامین 52 نفر نیروی انسانی خدماتی جهت عملیات تنظیفات محوطه‌های مختلف کارخانه شکر شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

تاریخ اتمام توزیع اسناد: 1400/06/14

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.